Amerika’daki vergi çeşitleri

Amerika’daki vergi çeşitleri ülkemize göre biraz daha karmaşık ve farklıdır. Amerika’daki genel kurallara göre ABD’de yaşayan, çalışan, yatırım yapan ve ABD vatandaşı olmayan (Seyahat vb.) federal, eyalet veya yerel vergileri ödemek zorundadır. Yabancı uyruklu kişiler oldukları eyalet ve ikamet durumuna göre farklılıklar gösterir. Amerika’da vergiler yabancı uyruklu kişiler için ABD ile vergi anlaşmasına sahip olan bir ülkede yaşıyorsanız bazı gelir vergilerinden muaf tutulabilir ya da daha düşük oranlarda vergi ödemesi gibi indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Amerika’daki vatandaşların veya Amerika’da şirket sahibi olan ya da şirket çalışanı olarak ödeyeceğiniz vergiler, olduğunuz duruma göre farklılık gösterir. Örneğin bir şirket çalışanının genelde ödeyeceği vergi maaşından tahsil edilerek alınır. Maaşınızdan alınacak olan vergiler, gelir vergisi (Federal Income Tax), sosyal güvenlik kurumu vergisi (payroll ve medicare) ve eyalet vergisi (State Income Tax) gibi vergilerdir. Amerika’da KDV vergisi bulunmamaktadır bunun yerine olduğunuz bölgeye göre değişken oranlarda satış vergileri bulunmaktadır.

Çoğu ülkede olduğu gibi Amerika’da da bir ürünün alış veya satışında da vergiler alınmaktadır. Eyalet ve yerel yönetimler ayrı mal veya hizmet satışı üzerinden vergi almaktadır. Benzer şekilde hükümetler, benzin ve sigara dahil olmak üzere belirli öğelerden (Excise Tax) tüketici vergisi alınmaktadır.

Eyaletlere Göre Vergi Çeşitleri

Amerika’daki Eyalet vergilerinde durum biraz daha karışmaktadır. Eyaletler, hizmet çeşitlerine ve hizmet fazlalığına göre farklı vergi oranları sunmaktadır. Bazı eyaletler, gelir olarak eyalet geliri vergisi üzerinden vergileri almaya özen gösterirken, diğer eyaletler ürün satışları ve mülkler üzerinden bağladıkları vergilere bağlıdır. Florida ve Texas gibi belli başlık eyaletlerde gelir vergisi (Personel Income Tax) alınmamaktadır. Eğer Amerika’da e ticaret firması kurmak ya da Amerika’da şirket kurmak istiyorsanız bu eyaletlerin farklı harçları bulunmaktadır ve bu harç dosyalama bedeli olarak sunulmaktadır. Amerika’da e-ticaret şirketiniz varsa yıl sonunda ödemeniz gereken bazı genel vergiler vardır ve bu vergilere Franchise Tax denir. Burada, Amerika’daki şirketinizin tipine göre vergilendirme yapılmaktadır.

Amerika’da e-ticaret şirket kurulumunuz için eyalet arıyorsanız. Düşük ücretli Franchise Tax (her yıl) kurulum ücreti (tek seferlik) sizin için listeledik.

Amerika’da Vergi Çeşitleri

Amerika’da şirket kurmadan önce bilinmesi gereken diğer vergi tiplerini de 7’ye ayırabiliriz. Bu vergiler şu şekildedir:

1. Gelir Vergileri (Income Taxes)

Gelir vergileri eyalet, federal ve yerel düzeyde uygulanmaktadır. Federal düzeyde uygulanan vergi, gelir durumunun miktarı, medeni hal gibi birçok duruma göre değişiklik gösterir. Birden fazla vergi kredisi de mevcuttur. Bunlardan birside, kazanılan gelir vergi kredisi (Earned Income Tax Credit), düşük ve orta gelirliler için vergi kredisi sağlamaktadır.

Devlet gelir vergisi yüksek oranda değişiklik gösterebilir. Aralarında Florida gibi ünlü eyaletlerinde bulduğu bazı eyaletler, mükelleflerine gelir vergisi uygulamamaktadır. Birçok eyalet gelirine göre farklı vergi oranı uygularken, birkaç eyalet tek bir gelir oranı uygulamaktadır.

2. Satış Vergileri (Sales Taxes)

Satış vergileri, satın alınan ürün veya hizmetler üzerinden alınan vergidir. Bu vergiler genelde ödenen fiyatın belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanır. Satış vergileri eyaletlere göre değişiklik gösterdiği gibi bazı durumlarda yerel yönetimler tarafında da değişiklik gösterebilir. Bazı eyaletler ise hiçbir satış vergisi uygulamamaktadır.

3. Tüketim Vergileri (Excise Taxes)

Tüketim vergisi özel ürünler haricinde satış vergisine benzemektedir. Eyaletler benzin, sigara ve alkol gibi ürünlere özel tüketim vergisi uygulamaktadır. Tüketim vergileri kötü alışkanlık olarak algılanan ürünlere genelde uygulanmaktadır.

4. Bodro Vergileri (Payroll Taxes)

Hem çalışanlar hem de Amerika’da şirket sahibi olan kişiler, iki bordro vergisinden biri olan sosyal güvenlik vergisini ödemek zorundadır. Sosyal güvenlik vergisi için Amerika’da şirket sahipleri ya da iş verenler maaşların toplam katının %12,4’üne çalışanların ise %6,2 ‘sini ödemek durumundadır. Ekstradan sağlık sigortası içinde de ayrı bir vergilendirme mevcuttur. Çalışanlar için %1,45 iş verenler içinse %2,9 oranında bir vergi ödemesi gereklidir.

5. Emlak Vergisi (Property Tax)

Amerika’daki emlak vergisi ülkemizde bulunun emlak vergisinden biraz daha fazladır. Emlak sahibinin ölümünden sonra alınan bir vergi türüdür. Değeri 5,3 milyon dolar aşan konutlar emlak vergisini ödemek durumundadır. Bu yüzden Amerika’daki vergi çeşitlerinden vatandaşların birçoğu vergiye tabi tutulmazlar. Emlak vergisinden alınan en yüksek oran ise %40dır. Ayrıca miras vergisi de mevcuttur ve bu vergi ölen kişinin mal varlığı miktarlarına göre değişim göstermektedir.

6. Mülk Vergisi

Bu vergi türü Amerika’daki yerel hizmetlere bütçe kaynağını sağlayan bir vergidir. Genelde mülkün, gayrimenkul ve piyasa değerine göre hesaplanmaktadır. Ayrıca arabalara da uygulanır. Genelde diğer vergilerden farklı olarak bu vergi gayrimenkul vergileri kamu hizmetlerini teşvik etmek amacı için kullanıldığı takdirde vergiden düşürülürken diğer durumlarda vergiden düşürülmemektedir.

7. Hediye Vergisi

Amerika’da şirketler arasında ya da zenginlik aktarımı için bir vergi olarak düşünülebilir. Bu vergi aradaki iki insanı kapsar ve 14.000 doların üzerinde olan tüm hediyeler vergiye tabidir ve alıcılar tarafından ödenmesi gerekir.

--

--

Inolyzer olarak sürdürülebilir dijital çözümler noktasında sizlere web tasarım, sosyal medya, Amerika şirket kurulumu gibi birçok noktada destek veriyoruz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Inolyzer - Sürdürülebilir Dijital Çözümler

Inolyzer olarak sürdürülebilir dijital çözümler noktasında sizlere web tasarım, sosyal medya, Amerika şirket kurulumu gibi birçok noktada destek veriyoruz.